Kaçkar Dağları'nın kuzey eteklerinde yer alan Fırtına Vadisi çok dik yamaçlara sahiptir. Vadi'de yıllık ortalama yağış miktarı 2,000 mm'nin üzerindedir ve yüksek kesimleri sürekli sis altındadır. Alüvyal akarsu ormanları (kızılağaç), geniş yapraklı ılıman ormanlar (kayın), iğne yapraklı ladin ormanları, geniş çayırlıklar, şimşir ormanları gibi Doğu Karadeniz'e özgü bütün habitatları burada bulmak mümkündür. Vadi, 537 odunsu bitki, 109 kuş, 23 memeli, 21 sürüngen türüne ev sahipliği yapar. Fırtına Deresi, yörede bugüne kadar el değmeden kalabilmiş tek akarsuyken, başta inşaatına başlanan hidroelektrik santraller olmak üzere, yol inşaatları, turizm ve çarpık gelişim bu güzellikleri tehdit etmektedir.

Fırtına Vadisi boyunca yer alan şimşir ormanları yasadışı kesimler nedeniyle azalmaktadır. Hemen bitişiğindeki Kaçkar Dağları Milli Parkı sınırının bir koridor şeklinde, Fırtına Deresi'ni de içine alacak şekilde genişletilmesi alanın tehditlere karşı korunması için zorunludur. WWF Türkiye, Kaçkar Dağları Milli Parkı Koruma ve Geliştirme Derneği ile işbirliği içerisinde, "Kaçkar Dağları Milli Parkı ve Fırtına Deresi'nin Etkin Korunması için Eğitim ve Bilgilendirme Çalışması"nı yürütmektedir.